Literárna exkurzia

Po stopách známych Oravcov

Po dvoch „kovidových“ rokoch sme obnovili tradíciu literárnej exkurzie, ktorej cesta viedla do Jasenovej a Martina. Tentokrát sa na nej zúčastnili žiaci celého 3. ročníka. Cieľov sme mali hneď niekoľko – spoznať región Orava z literárno-historického hľadiska, navštíviť rodný dom M. Kukučína v Jasenovej, vypočuť si odborný výklad v budove Národnej knižnice, spoznať jej históriu a súčasnosť, náplň práce a význam tejto jedinečnej inštitúcie nielen pre Slovákov, v neposlednom rade si prezrieť budovu Národnej knižnice v Martine a najzaujímavejšie knihy z jej zbierok, čo sa nám aj podarilo. Veríme, že si naši žiaci rozšírili obzory a prežili príjemný deň.