Milión detí sa modlí ruženec

Zapojili sme sa – „Milión detí sa modlí ruženec“

Naša škola sa zapojila do  modlitebnej iniciatívy pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi „Milión detí sa modlí ruženec“ za mier a jednotu vo svete. Jedným z cieľov kampane „Milión detí sa modlí ruženec“ je pomôcť nám hlbšie pochopiť, že všetci máme jedného Otca v nebi, ktorý túži len po našom šťastí a ktorý nám dal Božiu Matku ako našu vlastnú nebeskú Matku. Mária si želá len to, aby naša Zem bola domovom pre všetkých, kde vládne Božia láska a kde nikto nemusí trpieť núdzou alebo strachom.

Záujem prejavilo okolo 90 žiakov našej školy, ktorí sa počas 2. vyučovacej hodiny modlili na tento úmysel radostný ruženec. Bohu vďaka!