Festival ľudskosti

29. 9. to na našej škole vrelo pozornosťou, láskavosťou, dobrovoľníctvom a vďačnosťou. Žiaci z mládežníckeho parlamentu sa v spolupráci s RMŽK spolupodieľali na festivale ľudskosti mladých. Všetkých zamestnancov sme obdarili ružičkou a žiakov drobnou sladkosťou. Mladí stredoškoláci celého žilinského kraja tieto dni šírili lásku, dobré slovo a nám je cťou, že sme mohli byť súčasťou.

Na ďalší deň 30. 9. sme boli navštíviť zdravotne postihnutých v zariadení Centrum sociálnych služieb Orava, v Tvrdošíne. Klientov sme potešili hudbou, tancom a vrelým objatím. Ďakujeme, váš školský mládežnícky parlament.