Exkurzia v NRSR

Dňa 22. septembra 2022 sa trieda IV. C zúčastnila exkurzie do Národnej rady Slovenskej republiky. V minulom školskom roku traja žiaci triedy – Lukáš Bugaj, Aurel Jatyel a Branislav Mateáš vyhrali krajské kolo súťaže Mladý Európan. Odmenou bola exkurzia pre celú triedu do NR SR.
           Vyrazili sme v skorých ranných hodinách. Sprievodcov nám robili dve pracovníčky organizácie Europe Direct Žilinského kraja. Program v Bratislave sme začali workshopom v budove Európskej komisie na tému dezinformácií, nasledoval spoločný obed v reštaurácii Štefánka pri Prezidenskom paláci.
           O 14:00 h sme mali zabezpečený vstup do NR SR. Sprievodkyňa nás oboznámila s históriou formovania prvého slovenského parlamentu i s fungovaním súčasnej Národnej rady, prešli sme sa chodbami a obdivovali umelecké diela tvoriace výzdobu interiéru. Potom sme vstúpili do rokovacej sály. Prihovoril sa nám i pán premiér Heger. Práve bola na programe hodina otázok a odpovedí premiéra a ministrov, niektoré sa týkali i školstva, čo nás osobitne zaujímalo.
            Nasledovala prehliadka nádvoria Bratislavského hradu a Hviezdoslavovho námestia. Na záver mali žiaci osobné voľno v centre mesta. Spiatočná cesta nám ubehla rýchlo                v spoločných rozhovoroch i speve.                     
                                                                    RNDr. Škuligová, triedna učiteľka IV. C