Výlet do Londýna

Na základe záujmu zo strany žiakov o výlet do Londýna a jeho okolia, sa učitelia anglického jazyka podujali   zorganizovať tento výlet. Program je nastavený tak, aby  úzko súvisel s maturitnou témou: Veľká Británia – krajina, ktorej jazyk sa učím. Podrobné informácie nájdete v prospekte výletu.