Návrh osobnosti na udelenie ocenenia Žilinského samosprávneho kraja

Ing. Karol Hanuľák je osobnosť, ktorá si zaslúži ocenenie za celoživotnú prácu v prospech Strednej priemyselnej školy v Tvrdošíne ale aj celého regiónu. Tejto strednej škole ostáva verný aj v zrelom veku svojimi skúsenosťami, odbornosťou, ale aj svojimi životnými postojmi. Ako pedagóg pozitívne ovplyvnil celé generácie mladých stredoškolákov nielen v oblasti odborných technických predmetov a anglického jazyka, ale aj záujmovými krúžkami, projektami, literatúrou, históriou, hudbou a spevom. Svojim životom obohatil svojich študentov, kolegov aj občanov hornej Oravy.