Ukončenie školského roka

Vo štvrtok 30.júna sme sa slávnostne rozlúčili so školským rokom 2021/2022.