Výlet 1.C

Posledné dni v škole si žiaci


1.C triedy spríjemnili návštevou významných pamiatok mesta Tvrdošín. Na úvod sme si pozreli drevený gotický kostol Všetkých svätých, ktorý pochádza z konca 15. storočia a je zapísaný v zozname Svetového kultúrneho dedičstva. Následne sme sa presunuli k pamätníku ,,Tri zápalky “. Tu sme si pripomenuli osud Mareka Frauwirtha, ktorý sa spolu s dalšími študentami v Prahe stal 17.11.1939 obeťou nacistického režimu. Následne sme sa presunuli do Galérie Márie Medveckej – významnej slovenskej maliarky, ktorá vo svojich dielach zobrazovala život na Orave. Na koniec sme si dopriali malé spoločné občerstvenie na terase pred kostolom Najsvätejšej Trojice.