Celoslovenské kolo súťaže „Mladý Európan“

Dňa 15.06.2022 až 16.06.2022 sa naši žiaci z III.C- Aurel Jatyel, Branislav Mateáš a Lukáš Bugaj, zúčastnili celoslovenskej súťaže „Mladý Európan“ na Sociálno-ekonomickej fakulte Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 

Súťaž zameraná na všeobecný prehľad o EÚ priniesla naším žiakom krásne 9. miesto spomedzi všetkých zúčastnených slovenských stredných škôl. Naši žiaci ako jediní  zúčastnení tím v zastúpení odborných škôl na súťaži, zrovnali svoje vedomosti so žiakmi z gymnázií po celom Slovensku.

Našim žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy na tak významnej súťaži európskeho významu.