Odborná exkurzia MTS Krivá

 Dňa 10. 6. 2022 žiaci 3.D navštívili výrobný areál oravskej firmy MTS v Krivej. Žiaci absolvovali prehliadku výrobnej časti firmy, kde prebieha vývoj, programovanie a výroba automatizovaných liniek. V závere exkurzie prebehla krátka uvoľnená beseda s vedúcim zamestnancom a žiaci mali priestor na otázky.