Rozvoj ekonomickej gramotnosti

6. – 8. júna 2022 sa naši učitelia ekonomických predmetov zúčastnili vzdelávania „Rozvoj ekonomickej gramotnosti“, ktoré pre nás v rámci projektu Budovanie kompetencií žiakov pre moderný trh práce (ITMS312011 Z298) zrealizovala v Námestove vzdelávacia organizácia JA Slovensko, n.o.