Maturitné skúšky

Maturanti absolvovali svoju “skúšku dospelosti” a vykročili v ústrety ďalším prekvapeniam, ktoré im život prinesie.