Dobrovoľníctvo

25. máj 2022 bol dňom, kedy sa naši študenti I. B triedy (pod vedením svojho tr. učiteľa PaedDr. Ing. P. Vajdečku) zúčastnili dobrovoľnej aktivity „Pomôžte skrášliť svoje okolie“. Aj napriek nepriaznivému počasiu, študenti naplnili niekoľko plastových vriec odpadkami, nachádzajúcimi sa okolo brehu rieky Oravy. Sme presvedčení, že aj tento malý dobrý skutok prispeje k skrášleniu nášho prostredia, k skrášleniu životného prostredia na našej planéte.