Odborná exkurzia


Odborná exkurzia Breza – triediaca linka separovaného odpadu. Dňa 31. 5. 2022 žiaci 1.C navštívili triediacu linku v obci Breza,
kde sa triedený zber papiera a plastov ručne dotrieďuje. Táto triedička odpadu dokáže vyseparovať odpad až na 21 druhov recyklovateľných komodít. Dozvedeli sme sa, že tu  končí odpad z nádob na triedených zber (modré, zelené, žlté) až z 25 obcí (čo je viac ako 65 000 obyvateľov). Naši žiaci mali možnosť  vyskúšať  si triedenie odpadu priamo pri triediacej linke. Po krátkom zaškolení sa pustili do práce. Veríme, že si tento deň dobre zapamätajú a nebudú ľahostajní k životnému prostrediu.