Kolumbus

V dňoch 25.-27.5.2022 sa žiaci 1.C triedy zúčastnili poslednej časti programu KOLUMBUS. Išlo o trojdňový pobyt v Ústí nad Priehradou. Témou záverečného workshopu bolo poznanie a zvládanie pozitívnych a negatívnych emócií. Popritom si žiaci užili množstvo zábavy a opäť o kúsok viac upevnili vzájomne vzťahy v triede.Pevne veríme, že si žiaci z tohto projektu odnesú čo najviac a nadobudnuté poznatky a skúsenosti dokážu čo najlepšie uplatniť nielen v škole, ale aj bežnom živote.