Študuj doma

Odliv mozgov  zo Slovenska je vysoký, podľa štatistík jeden z najvyšších z EÚ. Ministerstvo školstva cez Plán obnovy a odolnosti SR  chce motivovať študentov zostať študovať na Slovensku. Tohtoroční maturanti tak môžu po prvýkrát získať štipendium vo výške až 9 000 €. Podporná schéma je v prvých rokoch jej spustenia súčasťou plánu obnovy a je naplánovaná na obdobie rokov 2022 až 2027. Uzávierka tohtoročných žiadostí je do konca mája.

Prečo študovať doma