Účelové cvičenie

Počas prvých dvoch dni ústnych maturitných skúšok, sme spolu so žiakmi prvých ročníkov využili čas na pobyt v prírode. V prvý deň sme sa vybrali spoznávať okolie našej školy a získavať informácie o environmentálnej výchove. Zo školy sme sa vybrali k vyrovnávacej nádrži (oboznámenie s vodným spoločenstvom), následne sme pokračovali popri vleku smerom na Bučník(oboznámenie s lúčnym spoločenstvom) a nakoniec sme vyšli až na Javorový vrch (oboznámenie s lesným spoločenstvom). 

Druhý deň sme absolvovali Účelové cvičenia č.2 na Oblazoch v Kvačianskej doline. Turistickým chodníkom z Hút sme sa vybrali ku kvačianskym mlynom. Privítali nás tam tunajšie zvieratá, ktoré sa postarali o spestrenie programu a pomohli nám s konzumáciou desiaty. Pri návšteve Oblazov mali žiaci možnosť vidieť na aké rôzne účely sa mlyny v minulosti využívali-mletie múky, spracovanie dreva a výroba elektrickej energie.

Celé dva dni sme sa riadili heslom „SPOZNÁVAJ, OCHRAŇUJ, UŽÍVAJ!“