Odchádza nám posila

Dievčatá a chlapci zo 4.D4.E triedy boli počas celého štvorročného štúdia na našej škole veľmi aktívnou súčasťou Žiackej školskej rady, teraz už po novom Školského parlamentu. Ich invencia, nápady, šikovnosť, dobrá nálada a celkovo prítomnosť nám bude chýbať. Ďakujeme im a prajeme veľa šťastia na ústnej maturitnej skúške aj v ďalšom živote ☺ Koordinátorka  (Mgr. Katarína Valeková) a ostatní členovia Školského parlamentu