Strojár – inovátor

Dňa 4.5.2022 sme sa zúčastnili celoslovenskej súťaže Strojár – inovátor na Strojníckej fakulte TU v Košiciach, ktorú organizuje prodekan fakulty Doc. Ing. Ján Kráľ, PhD. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci stredných škôl a gymnázií, zaslaním práce z nasledovných oblastí :

1. Konštruovanie strojov a zariadení, automobily, biomedicínske inžinierstvo

2. Strojárske technológie a manažment technických a enviromentálnych systémov.

Najlepšie práce postúpia do finále na TU v Košiciach, kde ich žiaci prezentujú pred odbornou komisiou pod vedením dekana fakulty prof. Ing. Jozef Živčáka, PhD., MPH. Prví traja víťazi sú odmenení finančne a všetci finalisti sú automaticky prijatí na TU v Košiciach.

Do finále postúpilo 22 finalistov a medzi nimi aj náš žiak Patrik Rusnák zo IV.A triedy, ktorý obsadil výborné 2. miesto s prácou CNC laser. 

Víťazovi gratulujeme a všetkým žiakom odporúčame, aby bol pre nich inšpiráciou.