Stredoškolský podnikateľský zámer

„Stredoškolských podnikateľský zámer“ je súťaž vyhlásená Žilinským samosprávnym krajom a má za cieľ motivovať študentov stredných škôl a podporiť ich záujem o podnikanie, oceniť iniciatívu a kreativitu mladých ľudí v tejto oblasti.

Gratulujeme žiakom MICHALOVI PAZÚRIKOVI z 2.E (1.miesto) a MATEJOVI HUŠLOVI zo 4.C (2.miesto) za realizáciu skvelých projektov a ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy.