SIEMENS

Odbornú exkurziu absolvovali žiaci III. B a III. C a navštívili SIEMENS MOBILITY ŽILINA.