Hodina SJL

Na hodiny slovenského jazyka a literatúry konané v Informačnom centre – knižnici našej školy sa žiaci vždy tešia. Tentokrát sa tam učila 2.E trieda a preberali zaujímavé dielo štúrovského básnika Jána Bottu Smrť Jánošíkova.