Ekoolympiáda


Timotej Leginus, študent 1.C triedy, získal krásne 1. miesto v rámci Slovenska v súťaži Ekoolympiáda, kategória stredné školy.

Dňa 20. 4. 2022 zástupcovia Slovenského olympíjskeho a športového výboru v priestoroch olympíjskeho múzea v Bratislave slávnostne odovzdali  hlavnú výhru  – špeciálnu exkurziu do sídla MOV do Lausanne (Švajčiarsko). Timotejovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v  ďalších súťažiach.