Pedagogický klub technikovKlub Technikov na stretnutiach, ktoré sa konajú dvakrát do mesiaca realizuje otvorené vyučovacie hodiny z oblasti elektrotechniky, mechatroniky, predmetu prax, elektroniky, pneumatiky, počítačových sietí a technickej grafiky. Otvorené vyučovacie hodiny sú zamerané na využívanie programov, nových vyučovacích metód, spôsoboch hodnotenia žiakov, zadávaní úloh, v medzipredmetových vzťahoch a v návrhoch nových metód pri vyučovaní. Členovia klubu na jednotlivých stretnutiach zdieľajú svoje skúsenosti z vyučovania, hľadajú nové spôsoby, metódy a aktivizujúce činnosti vo vyučovaní s ohľadom na aktuálne požiadavky praxe.