Jazyková exkurzia 2.B

Hlavným cieľom  jazykovej exkurzie, ktorá sa uskutočnila 28.3.2022 na  Katolíckej univerzite v  Ružomberku bolo absolvovanie modelovej vyučovacej hodiny nemeckého jazyka pre žiakov 2.B triedy. Vyučovacia hodina prebehla pod vedením Mgr. Jany Juhásovej, PhD. – vedúcej katedry germanistiky a pedagogických asistentov.  Konverzácia na modelovej hodine prebiehala výhradne v nemeckom jazyku s použitím aktivizujúcich metód. 

Po skončení modelovej hodiny sa uskutočnila prehliadka univerzitnej knižnice a priestorov univerzity. Univerzitná knižnica je veľmi moderná, bola nominovaná na Stavbu roka a zaujme presklenou architektúrou. Žiaci navštívili všetky poschodia a oboznámili sa s vybavením a  s vystavenými umeleckými dielami, ktoré sa nachádzajú v jej priestoroch. Po prehliadke knižnice sme sa presunuli do areálu budovy  univerzity a na chvíľu zažili život vysokoškolákov.  

Žiakom sa nezvyčajná hodina nemeckého jazyka veľmi páčila, získali nové skúsenosti a uvedomili  si dôležitosti znalosti cudzích jazykov pre svoju budúcnosť.