Pedagogický klub informatikov


Cieľom aktivity  pedagogického klubu informatikov, ktorý patrí do projektu „Digitálnymi technológiami v škole do praxe“ je podpora rozvoja kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov, aby sa zvýšila digitálna a odborná gramotnosť žiakov.

Klub informatikov je zameraný na problematiku vyučovania odborných technických a informatických predmetov v oblasti aplikovanej informatiky,  výpočtovej techniky, 3D grafiky a 3D tlače, programovania v programovacom jazyku Phyton, počítačových sietí, programovania mikrokontrolérov, s využitím platforiem Arduino (TinkerCad), programovania robotov, zariadení IoT, elektroniky, serverových technológií, online marketingu, taktiež sme sa zamerali na využitie programov pre mechatronikov a elektrotechnikov  (INTYS, PROGECAD, EAGLE). 

Členovia pedagogického klubu informatikov sme si predstavili úlohy, ukázali prípravu na vlastnú vyučovaciu hodinu, opísali spôsoby hodnotenia, predviedli ukážky zadávania  a hodnotenia úloh… 

Pedagogický klub informatikov nás spojil odborne a posilnil naše medziľudské vzťahy.