Ekonomická olympiáda

Ekonomickú olympiádu organizačne a odborne garantuje INESS– Inštitút ekonomických a spoločenských analýz. Tento rok sa do nej zapojilo až 105 žiakov našej školy z tried 1.A, 1.C, 3.A, 3.C, 4.B, 4.C, 4.D a z 4.E. Najúspešnejším riešiteľom bol Branislav Mateáš(3.C) a ďalší v poradí David Smolár(3.A), František Živčák(4.C), Damián Parigal(4.D) a Lukáš Rusnák(4.E). To, že sú naši žiaci šikovní šikovní dokazuje fakt, že 28 z nich dosiahlo bodový výsledok, ktorý stačí na účasť v krajskom kole.