Klimatická konferencia COP26 očami našich žiakov

Pri príležitosti konania klimatickej konferencie COP26 v Glasgowe (1.11. – 13.11) žiaci našej školy na hodinách chémie diskutovali o tom ako vnímajú zmenu klímy, aké riešenia klimatickej krízy pozorujú vo svojom okolí. Následne sa zapojili do súťaže, ktorú organizovala o. z. Pole a spoločne vystavili vláde Klimatické vysvedčenie. Tvoriví žiaci vytvorili výstižné plagáty k aktuálnej téme.