ZENIT


V dňoch od 19.10.2021 do 03.11.2021 sa na našej Strednej priemyselnej škole informačných technológií I. Gessaya uskutočnilo Školské kolo súťaže ZENIT v jednotlivých kategóriách: ZENIT V ELEKTRONIKE, ZENIT V PROGRAMOVANÍ A GRAFIK A ZENIT WEB DEVELOPER. Súťaže sa v rámci školského kola zúčastnili žiaci všetkých ročníkov a študijných odborov. Súťaž Zenit v elektronike pozostávala z teoretickej časti a z praktickej časti. V teoretickej časti žiaci robili test z vedomostí z elektrotechniky a elektroniky. V rámci praktickej časti mali súťažiaci nakresliť v programe Eagle schému zapojenia elektrického obvodu a navrhnúť k nemu dosku plošného spoja. Na základe predložených výsledkov odborná hodnotiaca komisia  na čele s Ing. Ľubomírom Habom a v zložení: Ing. Milan Mikšovský a Ing. František Hadár vyhodnotila výsledky a stanovila poradie žiakov a dosiahnuté výsledky. Súbežne s touto časťou ZENIT-u prebiehala taktiež súťaž v programovaní a v kategórii Grafik a WEB developer. Tu hodnotiaca komisia na čele s Ing. Františkom Benčíkom, Mgr.Jurajom Kasanom a Mgr. Miroslavou Svetlákovou taktiež vyhodnotila poradie najlepších žiakov.

Poradie žiakov v kategórii Zenit v elektronike:

Kategória A (žiaci 3. a 4. ročníka)

1. – 2. miesto: Patrik Rusnák  IV.A, Peter Vargončík  IV.A – obaja 70 bodov 

3. miesto: Tobias Hrubják IV.A – 67 bodov

4. miesto: Kamil Kuláš IV.A – 53 bodov

Poradie žiakov v kategórii Zenit v programovaní:

  Kategória A:

  1. 1.Oliver Ulrich
  2. 2.René Revay
  3. 3.Elias Ondrík
  4. 4.Branislav Mateáš
  5. 5.Matej Srogoň
  6. 6.Matúš Šikyňa

(Všetci rovnaký počet bodov)

  Kategória B:

  1. Michal Kuhejda   I.B

Poradie žiakov v kategórii Zenit Grafik:

  1. Andrej Bistar  IV.E

         Poradie žiakov v kategórii  WEB developer:

  1. 1.Lukáš Gemeľa   IV.C
  2. 2.Andrej Kubas    IV.C

Všetkým súťažiacim úprimne ďakujeme za účasť na súťaži a gratulujeme k dosiahnutým výsledkom. Zároveň prajeme veľa úspechov na Krajskom kole súťaže.

Prví dvaja v každej kategórii (programovanie, grafik a WEB developer) postupujú do Krajského kola súťaže ZENIT, ktoré sa bude konať v dňoch 24. – 25.11.2021 na Strednej priemyselnej škole informačných technológií v Kysuckom Novom Meste. Krajské kolo súťaže ZENIT v elektronike sa bude konať dňa 25.11.2021 na SOŠ elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku.