Záložka do knihy spája stredné školy


Aj v tomto šk. roku sme sa zapojili do celoslovenského projektu Záložka do knihy spája stredné školy. Tohoročná téma:  P.O. Hviezdoslav (100.výročie úmrtia) a B. S. Timrava (70. výročie úmrtia).

Aby mohla byť zrealizovaná výmena záložiek, bola nám pridelená partnerská škola – Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja – Svorada a Benedikta v Trenčíne.

Do súťaže sa zapojili niektorí naši žiaci tak, že vytvorili k danej téme tvorivou metódou záložku do knihy. Najkrajší 30 záložiek bolo odoslaných partnerskej škole, ktorá nám následne tiež zaslala 30 svojich záložiek.