Finančná olympiáda

Dňa 02. 11. 2021 o 12:00 hod. štartuje 10. ročník finančno-vedomostnej súťaže s názvom FINANČNÁ OLYMPIÁDA. Študenti stredných škôl budú mať aj tento rok šancu preveriť si svoje finančné vedomosti, porovnať sa s rovesníkmi a získať cenné vedomosti využiteľné v praktickom živote.

Pre troch najúspešnejších riešiteľov, ich pedagógov aj školy sú i v tomto roku pripravené atraktívne ceny:
1. miesto – Apple MacBook Air pre študenta, 1 000 eur pre pedagóga, 1 000 eur pre školu
2. miesto – Apple iPad pre študenta, 750 eur pre pedagóga, 750 eur pre školu

3. miesto – Apple iPhone SE pre študenta, 500 eur pre pedagóga, 500 eur pre školu.

Viac sa dozviete na: www.financnaolympiada.sk