Hodina deťom

V tomto roku sme cez zbierku Hodina deťom vyzbierali bez 2 centov 100 Eur, a tak sme pomohli deťom v jednorodičovských rodinách, ktoré sú v súčasnej dobe ohrozené chudobou dvojnásobne oproti úplným rodinám. Tým z vás, ktorí ste prispeli, ďakujeme. Vaša ŽŠR