Deň školských knižníc

„… lebo nie ten, kto v rozkoši planúc žil, ale ten, kto tvoril a vytvoril, môže hovoriť, že žil!“

Viete, ktorý známy slovenský spisovateľ vyslovil túto myšlienku? A nielen vyslovil, on sa  podľa nej aj riadil. Áno, bol to Pavol Országh-Hviezdoslav. Jeho veľkosť pritom nie je len v rozsiahlosti básnickej tvorby, ale predovšetkým v jej umeleckej hodnote a vo význame,  aký mala a stále má pre život slovenského  národa,  zvlášť nášho regiónu Orava. Keďže si 8. novembra pripomenieme 100. výročie jeho úmrtia, tohtoročný Deň školských knižníc bol venovaný práve tomuto básnikovi a niesol sa pod názvom „Rytier pera“. Naši žiaci  pod vedením vyučujúcich SJL pripravili program, ktorým dôstojne oslávili svojho významného rodáka.