Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 18.10.2021 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 21 žiakov, ktorí súťažili kategórii 2D.


Žiaci súťažili v 6 disciplínach:

1, Gramatický test

2, Slovná zásoba

3, Čítanie s porozumením

4, Počúvanie s porozumením

5, Príbeh v obrázkoch

6, Konverzácia na vybranú tému

           Výsledné hodnotenie je nasledovné: 

Kategória 2D:

1. miesto – Miroslav Kajan 4.E

2. miesto – Timotej Leginus – 1.C

3. miesto – Jaroslav Reguli – 4.A

Víťazom blahoželáme! Víťaz postupuje na krajské kolo. 

Ostatným súťažiacim ďakujeme za účasť a udeľujeme pochvalu nakoľko vedomosti všetkých žiakov boli na vysokej úrovni.