Zapojte sa do súťaže ZENIT

Milí študenti,

tak ako každý rok, aj v tomto školskom roku 2021/2022 sa koná celoslovenská súťaž ZENIT – v poradí už 38.ročník. Skratka  ZENIT znamená Zručnosť – Elán – Nápaditosť – Iniciatíva – Tvorivosť.  Päť slov, ktoré vyjadrujú oblasti študentskej tvorivosti. Súťaže sa každoročne zúčastňujú študenti stredných škôl a gymnázií. Koho baví elektronika, programovanie a tvorba webových stránok, môže ukázať svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti najprv v rámci školského kola a pokiaľ sa umiestnite na popredných miestach, tak potom aj na krajskej úrovni a tí najlepší až na celoslovenskej súťaži.

Na pripomenutie chcem aj s odstupom času vyzdvihnúť mimoriadny úspech našej študentky Nikoletty Pitákovej, ktorá sa umiestnila na 1. mieste na Celoslovenskom kole súťaže ZENIT Webdizajn v uplynulom ročníku.

Nebojte sa preto ukázať odvahu a prejaviť svoje schopnosti a vedomosti v rôznych sekciách súťaže ZENIT. Súťaž sa koná v troch sekciách:

Termíny konania školských kôl v jednotlivých kategóriách:

  1. ZENIT V ELEKTRONIKE – termín konania je 03.11.2021 v LAB ELM3
  2. ZENIT V PROGRAMOVANÍ – termín konania 19.10.2021
  3. ZENIT WEBDIZAJN, GRAFIK  – termín konania 19.10.2021

Bližšie informácie Vám poskytnú nasledovní vyučujúci odborných predmetov:

Ing. Habo (Zenit v elektronike), Ing. Benčík , Mgr. Kasan , Mgr.Svetláková (programovanie a webdizajn).

                                                                                          Ing. Ľubomír Habo

                                                                                    školský koordinátor SOČ