Zbierka “Biela pastelka”

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska bola založená 7. apríla 1990. Okrem iného každoročne organizuje zbierku nazvanú Biela pastelka. Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka našej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. Aj v tomto roku sme sa so Žiackou školskou radou zapojili a vyzbierali sme na pomoc ľuďom, ktorí pomoc potrebujú, 254 Eur. Ďakujeme.