Týždeň dobrovoľníctva u nás

Žilinské dobrovoľnícke centrum a Sekcia pre mládež ŽSK uverejnili koncom augusta výzvu: „Pridajte sa k desiatkam ďalších organizáciína celom Slovensku, ktoré sa zapoja dokampane a spolu s nimi ukážme silu dobrovoľníctva na Slovensku.“ Na výzvu sme zareagovali a počas tohtoročného Týždňa dobrovoľníctva, ktorý prebiehalv dňoch 16. – 22. septembra 2021, sme aj my urobili niečo vo svojom voľnom čase pre našu školu a jej blízke okolie. Odmenou im bol dobrý pocit a drobné občerstvenie od pani riaditeľky školy. Ďakujeme všetkým 13 zúčastneným (boli to najmä žiaci našej školskej rady, Mgr. Veronika Šikyňová, Mgr. Katarína Valeková a jeden ochotný dobrovoľník mimo školy). Veríme, že v budúcom roku nás bude oveľa viac.