Kolumbus

Trieda 1.C sa v tomto školskom roku zapojila do celoročného rozvojového programu pre mladých KOLUMBUS. Pod taktovkou pracovníkov OZ V.I.A.C sa žiaci učia rásť, rozvíjať sa, objavovať svoje životné hodnoty a budovať ich. Vyskúšajú si aj prácu dobrovoľníkov a spoznajú, ako ich nezištná pomoc iným môže napĺňať. V dňoch 28.9. až 1.10. sa žiaci zúčastnili prvej časti – zážitkového programu NARNIA. Strávili 3 dni uprostred lesa, kde si vyskúšali netradičné športy, vzdali sa komfortného života a siahli si niekedy až na dno svojich síl. Popritom všetkom si ale uvedomili, že spoločnými silami, zodpovednosťou, vytrvalosťou a sebazaprením sa dá všetko zvládnuť a dá sa dosiahnuť akýkoľvek cieľ. Pevné veríme, že nadobudnuté poznatky dokážu žiaci preniesť aj do lavíc školy, či bežného života, pretože spoločnými silami, vzájomnou pomocou a ohľaduplnosťou ide všetko ľahšie.