Účelové cvičenie 1. ročníka

Pre žiakov prvého ročníka sme 6. 9. 2021 pripravili účelové cvičenie. Jednotlivé aktivity sme zrealizovali v prírode po trase SPŠ smerom na Javorový vrch. Žiaci druhého ročníka dňa 7. 9. 2021 plnili jednotlivé úlohy účelového cvičenia po náročnejšej trase: SPŠ cez Bučník lesnými cestami na Javorový vrch, kde sme využili vhodne využili novovybudovanú informačnú tabuľu z panorámou nášho prostredia. Ďakujem kolegyniam a kolegom za vydarenú aktivitu.