Začiatok školského roka 2021/2022

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutočnilo 2. septembra 2021 o 8,15 na parkovisku školy.

Dňa 3. septembra  2021 sme si slávnostnou svätou omšou vo farskom  kostole Najsvätejšej Trojice v Tvrdošíne pripomenuli  60. výročie vzniku školy.

Pri nástupe do školy je odporúčané vypísať písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Všetky informácie sú zverejnené na stránke MŠVVaŠ SR – ŠKOLSKÝ SEMAFOR  https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/ .