Slávnostné ukončenie školského roka

V stredu 30 júna sme sa rozlúčili so školským rokom.