Moderná informatika

V rámci projektu Digitálnymi technológiami v škole do praxe – moderná informatika pracoval krúžok Visual Design pod vedením Mgr. Júlie Dlugošovej. Žiaci sa učili pracovať s programom Adobe Photoshop a výstupom boli zaujímavé grafické práce(vizitky, logá, bannery, template webových stránok a pod.)