Prezentačné zručnosti

V rámci programu JA Slovensko sa študenti 3.D triedy – odbor ekonomika naučili ako pripraviť pútavú prezentáciu, ako bojovať s trémou, ako efektívne prezentovať i ako vhodne zladiť odev podľa prezentovanej témy a zloženia publika. Svoje zručnosti budú môcť využiť pri obhajobe vlastných projektov.