NAHLAS


V príspevku 10. 6. 2021 sme uviedli, že sa bude v Divadelnom centre v Bratislave konať premiéra predstavenia, v ktorom sa jeho tvorcovia inšpirovali príbehmi, videami, aktivitami žiakov s tematikou ochrany životného prostredia. Na premiéru nás ako „spolutvorcov a inšpirátorov“ pozvali. My sme sa radi zúčastnili a urobili sme si s niekoľkými členmi ŽŠR výlet do hlavného mesta. Predstavenie sa konalo v komornom prostredí divadelného centra Nahlas, bolo veľmi pôsobivé, motivujúce a prinieslo mnoho nových podnetov na zamyslenie, ako sa to s našou prírodou, spoločnosťou a aj s nami bude uberať ďalej. Tešíme sa, keď si inscenáciu pozrú aj naši spolužiaci v nasledujúcom školskom roku, keďže herci plánujú s predstavenie hrať pre stredné školy po celom Slovensku. (Mgr. Katarína Valeková, koordinátorka ŽŠR)