Súťaž v technickom kreslení
Dňa 28. júna sa konala súťaž v technickom kreslení, na ktorej sa zúčastnilo 14 žiakov druhého ročníka.Úlohou bolo nakresliť model hriadeľa v 3D, následne vygenerovať 2D výkres v kresliacom programe Solid Edge ST4 a doplniť potrebné údaje.
Hodnotila sa presnosť, úplnosť, pri rovnosti bodov rozhodoval čas odovzdania.

Po vyhodnotení výsledkov bolo stanovené nasledovné poradie:

1. miesto – Matúš Šikyňa ( II. C )
2. miesto – René Revay ( II. C )
3. miesto – Patrik Samardák ( II. C )

Všetkým zúčastneným ďakujeme  a víťazom srdečne blahoželáme.