Rozlúčka so štvrtákmi

V známej piesni sa spieva: „Čas letí ako bláznivý, ja nechytím ho ani vy…“ Podobná myšlienka určite prešla hlavami našich štvrtákov, keď si slávnostne preberali maturitné vysvedčenia, lúčili sa s prostredím a najmä ľuďmi, s ktorými strávili posledné štyri roky. Fotky z rozlúčky konanej v zasadačke školy nám pripomenú teraz už bývalých maturantov. Prajeme im v ďalšom živote veľa šťastia ☺