Výsledky prijímacieho konania

Výsledky prijímacieho konania budú zverejené do 14.5.2021