Ekonomická olympiáda

Hoci má naša škola technické zameranie, naši študenti sú úspešní aj v ekonomike. Vynikajúce umiestnenie na krajskom kole Ekonomickej olympiády, ktorú organizuje INESS(inštitút pre ekonomické a sociálne štúdie) dosiahli študenti 4.D triedy. Tadeáš Kapina skončil na 2. mieste a postupuje do celoslovenského kola. Šimon Meško skončil na 5. mieste. Ďalším riešiteľom bol David Bárta.