Decci company z 3.D

Hoci je trieda 3.D z odboru Technické lýceum, ekonomika im nie je cudzia a úspešne realizujú svoj podnikateľský nápad. Učia finančnú gramotnosť deti na základných školách. Deťom sa tieto netradičné On-line hodiny veľmi páčia, motivujú ich k aktivite. Pozrite na obrázky, aké úlohy zadali našim žiakom.