Prezentácia spoločnosti SOVA DIGITAL

Naša škola už niekoľko rokov spolupracuje so spoločnosťou SOVA DIGITAL, ktorá na Slovensku zastupuje spoločnosť SIEMENS. Poskytuje nám počítačové softvéry Solid Edge a NX CAM. 

V dňoch 29., 30. a 31. marca 2021 sa žiaci II. A, II. B a II. C triedy prostredníctvom aplikácie MS Teams v rámci vyučovacích hodín TCK a TEG zúčastnili prezentácie, počas ktorej im dvaja pracovníci spoločnosti predstavili rôzne úlohy, ktoré možno v Solid Edge 2021 robiť – modelovanie a úprava telies, simulácia zaťaženia, vizualizácia a animácia zostáv, riešenie výkresovej dokumentácie, návrh technológie výroby,… V súčasnosti sa profesionálny 3D CAD systém kombinuje so softvérom na návrh technológie výroby pomocou počítača ( CAM ).

Zaujímavá prezentácia rozšírila našim študentom informácie o používaných CAD/CAM systémoch. Spoločnosť poskytuje školám licenciu zadarmo, programy môžu študenti využívať aj doma. So vzájomnou spoluprácou rátame aj v budúcnosti.